Училище за умения е образователна методология насочена към синхронизираното развитие на професионални и социални умения. Комбинира интерактивни подходи, учене чрез преживяване и симулации на реални ситуации, адаптирани към развитието на личността в професионален и житейски план. 

Цели:

  • да изведем на преден план нуждата от синхронизирано и балансирано предоставяне на конкретни умения нужни за пазара на труда и такива за справяне с житейски ситуации.
  • Създава условия за процъфтяване на творчество, въображение и любопитство.

Ценности:

  • Свобода – вярваме в изборът на участие;
  • Професионализъм – Работим с практици от сферите, в които обучаваме;
  • Баланс – съчетаваме интерактивните методи на неформалното и формалното учене, като така предоставяме качествени продукти;