Графично Гуру: Основи

Прототипната програма „Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи.

Основи на Photoshop:

 • Работа с менюта и функции на програмата;
 • Какви са разликите между вектор и растер;
 • Синхронизиране на работата между Photoshop или Illustrator;
 • Цветови схеми и избор на цвят;
 • Подготовка на файл за печат;
 • Подготовка на файлове за онлайн приложение.

Повече за Програмата Графично Гуру: Основи

Модул 1: Графичен дизайн – концепции:

 • „Златно сечение“;
 • „Основи на композицията в дизайна“;
 • “Правила на третините”;
 • „Използване на grid – мрежа за композиция“.

Модул 2: Photoshop – Защо да?

 • Основни менюта и инструменти за работа в графична среда.
 • Създаване на работен плот.
 • Векторни и растерни графики.

Модул 3: Дизайн концепция

Практичен модул, в който всеки ще има възможността да изработи колаж от снимки и предмети, модули, детайли. Ще работим върху създаването на дизайн концепция и прилагането и на практика.

Модул 4: Създаване на рекламен проект

Модулът ще предостави възможност за работа по собствен проект или нова идея на всеки участник.

Включва: Определяне на нужните размери, фотографии, основни линии на дизайн концепцията; Събиране на творчески идеи и създаване на дизайн карти за визуализиране преди започване на работа; Работа върху цялостен изглед; Размножаване на дизайн в различни формати.

Резултати:

 • Един готов за печат рекламен материал;
 • Поне един подготвен дизайн за онлайн ползване;
 • Една GIF Анимация направена на Photoshop.

Цена: 48 лв /*може да се заплаща по 16 лв за всеки урок/

Група: 8-10 участника;

Прототипната програма е част от цялостния обучителен модул по Photoshop, който ще се проведе в края на Юли месец в рамките на 36 семинарни часа. Участвалите в прототипа ще получават отстъпка за цялостния курс.

Дати на провеждане:

 • 2 Юли / 4 Юли от 19:00 – 22:00 часа
 • 6 Юли – от 10:00 – 16:00 часа
 • Ул. Цар Симеон 37, Urban Point

За регистрация: