Графично Гуру: Основи

„Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи. Основи на Photoshop: Работа с менюта и функции на програмата; Какви са разликите между вектор и растер; Цветови схеми и избор на цвят; Подготовка на файл за печат; […]

Continue Reading