Alla riscoperta dell’Italia

Каква е първата ни асоциация когато чуем за италианската култура? За тези от нас от Училище за умения, които не знаем италиански всички онези думи, като Bambini, Ragazzi, а и по-пикантните изрази, звучат забавно и  освобождаващо. Особено придружени с невербална комуникация и ръкомахане! Независимо дали те могат да предизвикат същият стимул в Италия или голяма […]

Continue Reading