Графично Гуру: Основи

„Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи. Основи на Photoshop: Работа с менюта и функции на програмата; Какви са разликите между вектор и растер; Цветови схеми и избор на цвят; Подготовка на файл за печат; […]

Continue Reading

Alla riscoperta dell’Italia

Каква е първата ни асоциация когато чуем за италианската култура? За тези от нас от Училище за умения, които не знаем италиански всички онези думи, като Bambini, Ragazzi, а и по-пикантните изрази, звучат забавно и  освобождаващо. Особено придружени с невербална комуникация и ръкомахане! Независимо дали те могат да предизвикат същият стимул в Италия или голяма […]

Continue Reading

Графично Гуру: Основи

Прототипната програма „Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи. Основи на Photoshop: Работа с менюта и функции на програмата; Какви са разликите между вектор и растер; Синхронизиране на работата между Photoshop или Illustrator; Цветови схеми […]

Continue Reading

За нас

Мисия: Нашата мисия е да образоваме всички млади хора, до ниво в което създаваме любопитство и условия за учене през целия живот. Създаваме условия за развитие на твърди и меки умения в един образователен курс. Визия: Да превърнем образователните си програми в завършен обучителен процес с интерактивен характер, който включва забавление и образование в едно. […]

Continue Reading