Графично гуру – Ниво 1: Основи.

Всеки ден около нас изникват нови и нови рекламни послания и изображения. Графично Гуру ще ви преведе през основите на дизайна, сформирането на рекламно послание и дебрите на комуникацията.

Запиши се

За нас

Училище за умения е образователна методология насочена към синхронизираното развитие на професионални и социални умения. Комбинира интерактивни подходи, учене чрез преживяване и симулации на реални ситуации, адаптирани към развитието на личността в професионален и житейски план. 

Цели:

  • да изведем на преден план нуждата от синхронизирано и балансирано предоставяне на конкретни умения нужни за пазара на труда и такива за справяне с житейски ситуации.
  • Създава условия за процъфтяване на творчество, въображение и любопитство.

Ценности:

  • Свобода – вярваме в изборът на участие;
  • Професионализъм – Работим с практици от сферите, в които обучаваме;
  • Баланс – съчетаваме интерактивните методи на неформалното и формалното учене, като така предоставяме качествени продукти;

Блог секция

Графично Гуру: Основи

„Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи. Основи на Photoshop: Работа с менюта и функции на програмата; Какви са разликите между вектор и растер; Цветови схеми и избор на цвят; Подготовка на файл за печат; […]

Alla riscoperta dell’Italia

Каква е първата ни асоциация когато чуем за италианската култура? За тези от нас от Училище за умения, които не знаем италиански всички онези думи, като Bambini, Ragazzi, а и по-пикантните изрази, звучат забавно и  освобождаващо. Особено придружени с невербална комуникация и ръкомахане! Независимо дали те могат да предизвикат същият стимул в Италия или голяма […]

Графично Гуру: Основи

Прототипната програма „Графично Гуру“ ще преведе участниците през основите на Photoshop. Ще допринесе за създаване на отношение към дизайна, рекламната дейности и комуникацията към и със специфични целеви групи. Основи на Photoshop: Работа с менюта и функции на програмата; Какви са разликите между вектор и растер; Синхронизиране на работата между Photoshop или Illustrator; Цветови схеми […]