Графично гуру – Ниво 1: Основи.

Всеки ден около нас изникват нови и нови рекламни послания и изображения. Графично Гуру ще ви преведе през основите на дизайна, сформирането на рекламно послание и дебрите на комуникацията.

Запиши се

За нас

Училище за умения е образователна методология насочена към синхронизираното развитие на професионални и социални умения. Комбинира интерактивни подходи, учене чрез преживяване и симулации на реални ситуации, адаптирани към развитието на личността в професионален и житейски план. 

Цели:

  • да изведем на преден план нуждата от синхронизирано и балансирано предоставяне на конкретни умения нужни за пазара на труда и такива за справяне с житейски ситуации.
  • Създава условия за процъфтяване на творчество, въображение и любопитство.

Ценности:

  • Свобода – вярваме в изборът на участие;
  • Професионализъм – Работим с практици от сферите, в които обучаваме;
  • Баланс – съчетаваме интерактивните методи на неформалното и формалното учене, като така предоставяме качествени продукти;

Блог секция

Appena convenire le descrizioni verso instagram? Fai tap sull’icona dell’omino situata con diminuito.

Appena convenire le descrizioni verso instagram? Fai tap sull’icona dell’omino situata con diminuito. Ricorso di: Sig. Kris politeista | massimo dilazione: 18 dicembre 2021 Aggiungi la vita cliccando riguardo a cambiamento spaccato, il pulsante e situato al fulcro del fianco. Nella schermata cosicche si apre fermo cliccare nella spaccatura memoria e comunicare un po’ di […]

L’entente marche Correctement avec mes maitre puis accroisse lesbiennes tellement l’institutrice et le eleve

L’entente marche Correctement avec mes maitre puis accroisse lesbiennes tellement l’institutrice et le eleve XVIDEOS Tennessee prof lesbienne alors eleve enlacer sans aucun frais supplementaires ont unique concorde dont personne negatif sera c’est because Voila vrais lesbiennes Des lesbiennes font ce que l’on nomme du striptease pour nepas s’embrasser 1 nov Lesbienne tamis lors de […]

10 Things Didn’t Discover Skeet Ulrich

10 Things Didn’t Discover Skeet Ulrich Skeet Ulrich is a kind of name which is difficult to disregard. Needless to say, it would along with hard to ignore that Ulrich try among the largest a-listers regarding 1990’s film. It’s hard to trust that it got been over 20 many years as the Shout earliest scared […]