Графично гуру – Ниво 1: Основи.

Всеки ден около нас изникват нови и нови рекламни послания и изображения. Графично Гуру ще ви преведе през основите на дизайна, сформирането на рекламно послание и дебрите на комуникацията.

Запиши се

За нас

Училище за умения е образователна методология насочена към синхронизираното развитие на професионални и социални умения. Комбинира интерактивни подходи, учене чрез преживяване и симулации на реални ситуации, адаптирани към развитието на личността в професионален и житейски план. 

Цели:

  • да изведем на преден план нуждата от синхронизирано и балансирано предоставяне на конкретни умения нужни за пазара на труда и такива за справяне с житейски ситуации.
  • Създава условия за процъфтяване на творчество, въображение и любопитство.

Ценности:

  • Свобода – вярваме в изборът на участие;
  • Професионализъм – Работим с практици от сферите, в които обучаваме;
  • Баланс – съчетаваме интерактивните методи на неформалното и формалното учене, като така предоставяме качествени продукти;

Блог секция

The new Apparent Grams-string Is actually Commercially And make Their Comeback — Here’s Exactly what it Means

The new Apparent Grams-string Is actually Commercially And make Their Comeback — Here’s Exactly what it Means While i meet Rowan Blanchard throughout Nyc Fashion Few days, this woman is dressed in a great sequin finest and you will fabric trousers, which have a grams-sequence the lower that has been pulled as much as the […]

It is reasonably a knowledgeable means for choosing the passion for life as well

It is reasonably a knowledgeable means for choosing the passion for life as well #13 BeeTalk BeeTalk is an elegant software getting smart phones that actually works eg radar and you may scans the whole town to take interesting and humorous some one on the house windows. It’s simply a knowledgeable and you can free […]

When you need to have the ability to copy it to some other servers, fool around with –stand alone and you may duplicate the newest authored program

When you need to have the ability to copy it to some other servers, fool around with –stand alone and you may duplicate the newest authored program Improve issues for many who https://datingmentor.org/local-hookup/wyoming/ come across something within these The option –follow-imports or other variants work as well, but the provided segments will only end up […]